Thông tin liên lạc

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM

59 đường N8 khu dân cư Jamona, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email:
CS.VN@VayoGroup.com

Thời gian làm việc
Thứ Hai – Thứ Sáu 8.30 AM – 5.30 PM